Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.

Confidential

Bắc Mỹ

(Paper Cup,Coffee Cup,Paper Bowl,Paper Bucket)

Confidential

Nam Mỹ

(Paper Cup,Coffee Cup,Paper Bowl,Paper Bucket)

Confidential

Đông Âu

(Paper Cup,Coffee Cup,Paper Bowl,Paper Bucket)

Confidential

Đông Nam Á

(Paper Cup,Coffee Cup,Paper Bowl,Paper Bucket)

Confidential

Châu Phi

(Paper Cup,Coffee Cup,Paper Bowl,Paper Bucket)

Confidential

Châu Đại Dương

(Paper Cup,Coffee Cup,Paper Bowl,Paper Bucket)

Confidential

Trung Đông

(Paper Cup,Coffee Cup,Paper Bowl,Paper Bucket)

Confidential

Đông Á

(Paper Cup,Coffee Cup,Paper Bowl,Paper Bucket)

Confidential

Tây Âu

(Paper Cup,Coffee Cup,Paper Bowl,Paper Bucket)

Confidential

Trung Mỹ

(Paper Cup,Coffee Cup,Paper Bowl,Paper Bucket)

Confidential

Bắc Âu

(Paper Cup,Coffee Cup,Paper Bowl,Paper Bucket)

Confidential

Nam Âu

(Paper Cup,Coffee Cup,Paper Bowl,Paper Bucket)

Confidential

Nam Á

(Paper Cup,Coffee Cup,Paper Bowl,Paper Bucket)

Thị trường chính Tổng doanh thu (%) Sản phẩm chính
Bắc Mỹ Confidential Paper Cup,Coffee Cup,Paper Bowl,Paper Bucket
Nam Mỹ Confidential Paper Cup,Coffee Cup,Paper Bowl,Paper Bucket
Đông Âu Confidential Paper Cup,Coffee Cup,Paper Bowl,Paper Bucket
Đông Nam Á Confidential Paper Cup,Coffee Cup,Paper Bowl,Paper Bucket
Châu Phi Confidential Paper Cup,Coffee Cup,Paper Bowl,Paper Bucket
Châu Đại Dương Confidential Paper Cup,Coffee Cup,Paper Bowl,Paper Bucket
Trung Đông Confidential Paper Cup,Coffee Cup,Paper Bowl,Paper Bucket
Đông Á Confidential Paper Cup,Coffee Cup,Paper Bowl,Paper Bucket
Tây Âu Confidential Paper Cup,Coffee Cup,Paper Bowl,Paper Bucket
Trung Mỹ Confidential Paper Cup,Coffee Cup,Paper Bowl,Paper Bucket
Bắc Âu Confidential Paper Cup,Coffee Cup,Paper Bowl,Paper Bucket
Nam Âu Confidential Paper Cup,Coffee Cup,Paper Bowl,Paper Bucket
Nam Á Confidential Paper Cup,Coffee Cup,Paper Bowl,Paper Bucket
Thị trường trong nước Confidential Paper Cup,Coffee Cup,Paper Bowl,Paper Bucket
Tổng doanh thu hàng năm: confidential
Tổng doanh thu xuất khẩu : confidential
Tỷ lệ phần trăm xuất khẩu: Confidential

Khả năng thương mại

Ngôn ngữ sử dụng: English
Giấy phép xuất khẩu SỐ: 04323621
Gửi email cho nhà cung cấp này